AHACARDS WORKSHOP

AHACARDS workshop je určen pro ty zájemce = terapeuty, kteří se již se sadou AHACARDS setkali a mají zájem ji vlastnit a používat. V tomto dvoudenním workshopu budou účastníci seznámeni s filosofií a záměrem AHACARDS. Budeme aktivně tvořit. Prožijeme a posílíme kreativním způsobem práci s tělem a seznámíme se s dalšími možnostmi jak AHACARDS používat. Na závěr si účastníci odnesou sadu AHACARDS s osobním číslem a manuálem pro další inspiraci s AHACARDS. Obdrží též certifikát, který účastníka opravňuje AHACARDS používat. Na internet bude též veřejně přístupný seznam držitelů license.

OBECNÉ INFORMACE O KURZU

  • terminy budou upresneny pozdeji